.
2012 “Türk ve İslam Eserleri Müzesi - İbrahim Paşa Sarayı”